آمار دنیای اعداد نیست! دنیای به کارگیری صحیح اعداد است.

 

آمار توصیفی ،مجموعه‌ای از روش‌ها برای تلخیص، تنظیم و ارائه و توصیف اطلاعات عددی جمع‌آوری شده با استفاده از جداول، نمودارها و معیارهای مهم است.

در واقع داده‌ها را از روی جامعه آماری جمع‌آوری می‌کند و از روی جداول آماری آنها را خلاصه کرده و سپس از طریق نمودار یا شاخص‌ها آنها را تجزیه و تحلیل می‌کند. هدف از تجزیه و تحلیل داده‌ها این است که مشخص کنیم کدام داده‌ها بهتر مسأله را توصیف می‌کنند، عوامل مؤثر بر مسأله کدامند و چگونه داده‌ها می‌توانند به سؤالات تحقیق پاسخ دهند.

 

* جامعه آماری: به جامعه‌ای که هدف، بررسی یک یا چند ویژگی از آن باشد، جامعه آماری می‌گوییم. در هر جامعه افراد و اشیاء هم صفت مشترک دارند و هم صفت غیر مشترک که به این صفت غیرمشترک، متغیر می‌گویند.

 

*متغیر: خصوصیت موردمطالعه از فردی به فرد دیگر یا از شئ به شئ دیگر تغییر می‌کند که آن را اصطلاحاً «متغیر» می‌نامیم.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 12:40  توسط اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   |